Korsanfan.Com - One Piece Türkiye
Korsanfan.Com - One Piece Türkiye
Neler yeni

Korsanfan Deyimleri Sözlüğü

Forumun, başta Genel Tartışma olmak üzere bütün tartışma başlıklarında sıkça kullanılan kelimeler, deyimler ve tanımları vardır; hepimiz biliriz. İşte bu da tüm bunların listelenip anlatıldığı geyik amaçlı bir başlıktır. Burada geçenleri hepiniz en az bir kez duymuşsunuzdur. Bazıları tartışmaların değişmez kalıpları haline gelmiştir artık.

Geleneksel tartışma kalıpları başlığını görünce zaten aklımda olan şeyi ayaküstü karalayıverdim.
Hatırlamadıklarımı anımsamak için Genel Tartışma'ya on dakika göz gezdirmem yetti. :D
Unuttuğum varsa belirtin ekleyeyim de tartışmalarda artık ne kadar tekdüzeleştiğimizi kağıt üstünde görelim.

 • Aynı seriyi mi okuyoruz
İki tartışmacının aynı sahneleri farklı yorumlaması sonucu taraflardan birinin şaşkınlıkla dile getirdiği deyimdir.
Tartışmanın kızışmaya başladığı anlarda sinirler gerilirken ilk söylenenlerden biridir bu KF deyimi.
Devamında "nerenle okuyorsun" vesair gibi galiz ifadeler de gelebilir.

Bkz: Bu neyin kafasıdır ya, aynı seriyi mi okuyoruz acaba • Seriyi baştan oku
Tartışmanın bir yere varmayacağının anlaşılmasıyla taraflardan ilk sıkılanın karşısındakini başından savmak ve
demagoji ile tartışmadan tatminkar ayrılmak için sarf ettiği deyimdir.

Bkz: Git seriyi baştan oku sen! • Amiral savunması
Logia tipi amirallerin hakili saldırılara karşı geliştirdiği, ne idüğü henüz anlaşılamayan bir çeşit sıvılaşma ile sıyrılma hamlesidir.
Tartışmalarda sıkça kullanılır.

Bkz: CC amiral savunmasıyla sıyrıldı • Hardfan
Bir karakteri uğruna gece gündüz tartışmalara girecek, mantıktan sıyrılacak ve objektif bakmasını engelleyecek kadar benimsemiş üyeleri tanımlar.
Tartışmalarda genelikle baştan savulmak istenenlere yönelik söylenir ve çoğu da bunu kabul etmez. Forum genelinde ağır bir itham olarak görülür.

Bkz: Hard Zoro fanı, Hard Doflamingo fanı. Fanlara laf anlatılmaz. • Güç dengesi
Tüm serideki karakter ve kuvvetler arası güç dağılımını ve bozulmaz dengesini vurgulayan bir deyimdir.
Varlığı veya yokluğu üzerinde üyelerin ikiye, hatta üçe bölündüğü konulardandır.
Bu deyime göre herkesin belli bir seviyesi vardır ve zamansızca hiç kimse bu dengeyi aşamaz.

Bkz: Seride güç dengesi kalmadı be kahrolası Oda! • Güç seviyesi
Karakterlerin belli güç seviyeleri olduğunu belirten deyimdir.
Tartışmacılar bu deyimi bazı karakterlerin güçlerini ölçmek ve diğerlerine oranlamak için sıklıkla kullanır.
Matematiksel terimlerle kullanılmasına sıkça rastlanır.

Bkz: X kişi 10 ise Y kişi 9'dur, Z kişi ise 8.6 gibi. • Amiral seviyesi
Amiralleri belli bir seviyenin üstünde tutan üyelerin güç dengesi içinde konumlandırdığı yüksekçe bir seviyeyi tanımlamak için kullanılır.
Seride bu seviyeye erişebilecek kişi sayısı çok az olarak görülür ve her çıkan güçlü yeni karakter bu seviye üzerinden değerlendirilir.
Bu seviyenin altı veya üstü olarak sınıflandırılan karakterler dışında bu seviyeye yakın veya denk görülen karakterler de vardır.

Bkz: Doflamingo amiral seviyesindedir, Mihawk Amiral üstüdür, Marco Amiral dengidir. • Çeviri hatası
Tartışmalarda Japoncadan İngilizceye ve oradan da Türkçeye aktarılırken yapılan çeviri hataları ve
bunun sonucunda ortaya çıkıp kalıplaşan veya mite dönüşen bazı bölümleri düzeltmek için kullanılan deyim.

Bkz: O kısım çeviri hatası kardeş.
 • Olabilite
Çoğu kişinin belki de ilk kez Korsanfan'da rastladığı eklerle uzatılmış bir kelime türevi.
Tartışmalarda bir teorinin veya fikrin doğru çıkma olasılığını vurgulamak için sıkça kullanılır.

Bkz: Olabilitesi yüksek
 • Ters köşe
Mangakanın sıkça yaptığı iddia edilen ve her üyenin birbirini "aman ha" diyerek uyardığı, beklenmedik gelişmeleri tanımlayan deyim.

Bkz: Oda yine ters köşe yaptı bizi! • Potansiyel
Tartışmalarda karakterin ileride yapabilecekleri tartışılırken yoğun şekilde kullanılan kelimedir.

Bkz: Luffy'nin potansiyeli herkesten yüksek, Law'un potansiyeli bu kadarmış. • Gelişimi durdu
Görmüş geçirmiş ve yaşı hayli ilerlemiş karakterlerin, kendi potansiyellerinin sınırında olduğunu ve daha fazla gelişemeyeceğini belirten deyim.

Bkz: Akainu'nun gelişimi durmuştur artık, daha fazla gelişemez. • İman Power
Karakterlerin, genellikle baş karakterin, ölümüne dövüşünün son anlarında tüm gücü tükenmişken bile aniden ayaklanıp son ve çok güçlü darbe veya darbeler indirebilmesinin mizahi tanımıdır.

Bkz: Luffy Lucci'yi iman gücüyle yendi. • Power Up
Karakterlerin aniden veya zamanla güçlerini gözle görülür derecede arttırmasını tanımlamak için kullanılır.

Bkz: Luffy power up aldı. • Adam mıdır/değil midir
Karakterlerin yaptıkları üzerinden kişiliklerinin sorgulanması veya yargıya varılmasını belirten yarı mizahi deyimdir.

Bkz: Zoro adam mıdır, Corazon adamdır vs • Kurgu gereği
Tartışmalarda içinden çıkılamayan ve açıklama getirilemeyen, savunulan mantıkla çelişilen durumlarda işin içinden sıyrılmak için kullanılan deyimdir.
Mangakanın bir konuyu, genel mantıkla çelişmesine rağmen işlemesine denir.

Bkz: Sengoku'nun Luffy'yi durduramaması kurgu gereğiydi, Luffy'nin başta yenilmesi kurgu gereğiydi vs • Dayanıklılık
Karakterlerin darbelere dayanma süresi ve sınırını vurgulamak için tartışmalarda sıkça kullanılan kelimedir.
Dövüşlerde çok önemli bir avantaj olarak görülür ve bazı karakterlerin dayanıklılığı ve bunların karşılaştırılması yoğun tartışma konusudur.

Bkz: Zoro Luffy'den dayanıklıdır, Beyazsakal aşırı dayanıklı. • Anti
Forumda bir gücün karşıtını tanımlayan kelime, tartışmalarda en sık kullanılanlar arasındadır.
Forumda anti güçler büyük avantaj olarak görülür ve bundan sıyrılanlara büyük saygı duyulur.

Bkz: Kuzan antisiyle 10 gün kapıştı, Kılıçlar Luffy'nin antisidir. • Güç sınırı
Karakterlerin güçlerinin ulaşabileceği son noktayı tanımlar. Tartışmalarda potansiyel ile eş anlamlı kullanılan deyimlerdendir.

Bkz: Akainu'nun gücünün sınırını bilmiyoruz! • Günübirlikçi
Tek bölüm veya tek sahne üzerinden gaza gelerek sonucu henüz görmeden kesin çıkarım ve yorumlar yapan ve bunda ısrar eden üyeleri tanımlamak için kullanılan kelimedir.
Tartışmalarda son aylarda sıkça kullanılmaktadır.

Bkz: Bu kadar günübirlikçi olmayın be kardeşim!
 • Mangaka Torpili
Nasıl kazandığı veya güçlendiği kolay anlaşılamayan ve çok hızlı gelişen karakterleri tanımlamak için kullanılan tanımdır.


Bkz: Karasakal mangakadan torpillidir • Mangaka sıvaması
Nasıl olduğuna anlam veremedikleri veya daha önce savunduklarıyla çelişen gelişmeler karşısında mangakanın olayı açıklamayıp üstünü örttüğünü iddia enden üyelerin sık kullandığı bir deyiştir.

Bkz: Doflamingo'nun yenilmesi mangakanın sıvamasıdır! • Bug
Seride genel mantığa oturtulamayan, kolay açıklanamayan veya başa çıkılamayan durum, meyve ve karakterler için kullanılan kelimedir.

Bkz: Doflamingo'nun meyvesi bugdur. • Saf Güç
Karakterlerin meyve ve hakiden tamamen ayrı olarak saf vücut kuvvetini tanımlamak için kullanılan tanımdır.

Bkz: Beyazsakal'ın saf gücü daha yüksek. • Denklik
İki karakterin birbirlerine yakın güçte olduğu ve kolay üstünlük sağlayamadığı durumları belirtmek için kullanılır tartışmalarda.

Bkz: Marco amiral dengidir. • Tek atmak
Dövüşlerin başladığı an rakibin tek hamlesiyle bitmesi durumunu tanımlar. Ancak forumdaki tartışmalarda sıklıkla yanlış kullanıldığı söylenir.
Devam eden dövüşlerin son hamleleri için bu tanımı kullananlarla sıkı tartışmalara girilir.

Bkz: Luffy Bellamy'ye tek attı. Law'un Vergo'ya yaptığı tek atmak değil, son hamledir. • Yeni teknik
Her karakterin, özellikle baş karakterin yeni ve güçlü rakipleri karşısında ortaya çıkarması beklenen hamleleri belirtmek için kullanılır.
Tartışmalarda en sık kullanılan deyişlerdendir.

Bkz: Luffy'nin yeni teknikleri vardır. • Gösterilmeyen teknik
Özellikle baş karakterin henüz göstermediği dövüş hamlelerini belirtmek için en hararetli tartışmalarda sıkça kullanılan deyiştir.

Bkz: Luffy'nin henüz göstermediği teknikleri vardır. • Manga Sayfası at
Tartışmalarda karşıyı ikna etmek ve savunduğu fikirde ciddiye alınmak için kullanılan temek kanıt olan mangadan sayfalar gösterilmesinin istenmesidir.

Bkz: Adama manga sayfası attık hala konuşuyor! • Yorumla çelişmek
Hararetli tartışmalarda belki de en sık kullanılan kelimeler bütünüdür. Tartışmacılardan biri diğerinin önceki yorumlarıyla çeliştiğini iddia etmek için bunu kullanır.

Bkz: Kendi yorumunla çelişiyorsun kardeş. • Arc Boss'u
Bir manga arcının en güçlü adamı ve son rakibini tanımlamak için kullanılan deyiştir.

Bkz: Vergo arc bossuydu. Bu arcın bossu kesin x kişidir. • Arc Prensesi
Bir manga arcında klasikleşmiş olan mağdur kadını tanımlamak için kullanılır. Kadın prenses olmasa ve hatta mağdur kişi kadın olmasa bile bu tanım kullanılır.
Arc başlarında bu tanıma birçok aday belirlenmesine rağmen, ortalara doğru kim olduğu ortaya çıkar.

Bkz: Bu arcın prensesi de Law olacak galiba. • Bir ben miyim?
Bazı üyelerin aslında genişçe kabul edilen veya bilinen bir olguyu sadece kendileri fark etmiş gibi ortaya atılıp duyurma durumunda kullanılan deyimdir.

Bkz: Bunu fark eden bir ben miyim? • Mangaka onaylı
Tartışmalarda sıklıkla son nokta olarak kullanılan deyişlerdendir. Mangakanın açıkça belirttiği bir olguyu tanımlar.
Bazen mangaka açıkça belirtmese bile mangada geçen bir cümleye dayandırılarak söylenir ve üzerine sıkça tartışılır.

Bkz: Enel'in 500 milyonluk olduğu mangaka onaylı.
 • Kutucukta geçiyor
Mangada dış sesin konuşmalarını içeren köşeli konuşma balonlarıdır ve tartışmalarda bu kutucuklarda geçen cümlelerin kesin yargı olup olmadığı çokça tartışılır.

Bkz: WB dünyanın en güçlü adamıdır, kutucukta yazıyor.
 • Tipsiz Karakter
Yeni karakter tanıtımlarında tanıtılan karakter diğerlerine göre eli yüzü düzgün olmayan biriyse bu tabir kullanılır ve ezildikçe ezilir.
Bu tanım değiştirilerek bazı teknik ve nesneleri tanımlamak için de kullanılabilir.

Bkz: G4 çok şekilsiz be abi!
 • En güçlü x
Tartışmalara yeni girmiş tanımlardandır. Beyazsakal'ın efsanevi "en güçlü adam" tanımından sonra bunun farklı varyasyonlarını belirtmek için kullanılan deyiştir.

Bkz: Kaidou en güçlü canavardır. Big Mom en güçlü kadındır.
 • X büyüktür/küçüktür Y
Karakter veya kurumların birbirlerine karşı üstünlük veya alçaklıklarını belirtmek için son zamanlarda sıkça kullanılan bir kalıptır.

Bkz: Cracker > Doflamingo • Gerçek Korsan
Seride geçen iyi niyetli veya çok kötü huyları bulunmayan korsanları eleştiren, kötü huylu korsanları tanımlayan ve tartışmalarda sıkça kullanılan bir tanımdır.

Bkz: Karasakal gerçek korsan abi, bizim tayfa gibi sevgi pıtırcığı değil! • Görev Adamı
Görev uğruna her şeyi yapan karakterleri tanımlamak için kullanılan deyiştir. Tartışmalarda adam mıdır eşiğinde sıklıkla savunma olarak kullanılır.

Bkz: Akainu görev adamıdır. • Fikir Adamı
Bazı karakterlerin büyük mevkide olmasına rağmen gücünün olmadığı ve sadece zekası ve fikirleriyle o konumda bulunduğunu belirtmek için kullanılan deyiştir.

Bkz: Sengoku fikir adamıdır. Dragon fikir adamıdır, güçlü değildir. • Balon Karakter
Beklenti yüklenen, güç ve irade göstermesi beklenen karakter veya oluşumların beklentiyi karşılamaması durumunda, hayal kırıklığına uğramış üyelerin tartışma konularında biraz öfke ve sitemle kullandığı eleştirel tanımdır.
Üyelerin genellikle kişisel beklentilerini karşılamayan karakterler için sıklıkla kullanılır.

Bkz: Doflamingo balondur. Jack balondur. Germa sıcak hava balonudur.


 • Aç bir daha oku o sayıyı
Hararetli tartışmalarda sıkça kullanılan bir demagoji cümlesidir. Okunan sayıda bir şeylerin yanlış yorumlandığını iddia eden tartışmacı, karşısındakine bunu alay ederek söyler ve tartışmayı bitirmeye hazırlanır.

Bkz: Sen aç bir daha oku o sayıyı, tam anlamamışsın.
 • Shichibukai Seviyesi
Güç dengesinin tam neresinde olduğu, seviye sınırlarının ne olduğu bilinmemesine ve güç skalası çok dağınık olmasına rağmen tartışmalarda bazı karakterleri seviyelendirmek için sıkça kullanılan bir tanımlamadır.

Bkz: Shichibukai seviyesi diye bir şey yoktur!
 • Senle tartışılmaz
Hararetli tartışmaların doruk ve son noktasında kullanılan bitirici cümledir. Bir türlü uzlaşılamayan ve kavgaya varan tartışmaları bitiren tarafından karşıdaki üyenin suratına çarpılır ve ne hikmetse bu ikisi kısa bir süre sonra yeniden tartışmaya başlar.

Bkz: Senle tartışılmaz arkadaş
 • Tam gösterilmedi
Bir karakterin tam gücünün gösterilmediğini ve ilerisi için saklandığını iddia eden üyelerin kullandığı kalıptır. Özellikle Marineford arcındaki karakterler için kullanılır.

Bkz: Mihawk tam gösterilmedi. Gerçek gücünü gördüğünüzde apışıp kalacaksınız.
 • Ezilen karakter
Üyelerce mangaka tarafından ezildiği, kötü durumlara düşürüldüğü ve tam potansiyelinin engellendiği iddia edilen karakterleri tanımlamak için kullanılır.

Bkz: Oda Sanji'yi çok eziyor be! • Hater
Hard Fan'ın karşıtı olarak, bir karakterden objektifliğini bozacak kadar nefret eden üyeler için kullanılan tanımdır.

Bkz: Sen Doflamingo haterısın diye objektif bakamıyorsun.


 • SS Almak
Üyeler tarafından daha sonraları rakip tartışmacının yüzüne vurulmak üzere savunulan fikrin anlatıldığı mesajın ekran görüntüsünün alınması. Kimi SS'ler yıllarca saklanır ve zamanı geldiğinde büyük bir ferahlama eşliğinde, kinle konulara atılır ve yanılan üye ile alay edilerek tatmin olunur.

Bkz: SS aldım, zamanı gelince görürüz. • Hiyerarşik üstünlük
İlk kez mangakanın magmaya ateşi yaktırmasıyla gündeme gelen, meyveler arası aşılamaz üstünlüğü tanımlayan deyiştir. Bu tanım zamanla gelişip teoriler aracılığıyla neredeyse tüm meyvelere uyarlanmıştır.

Bkz: Hiyerarşik üstün meyvesi var, kesin yener.


 • Mangayı sen mi yazıyorsun?
En hararetli tartışmaların vazgeçilmez demagoji cümlelerinden biridir. Fikrinden oldukça emin olan ve asla geri adım atmayarak kesin ve net konuşan üyelere yönelik alay etmek için kullanılır.

Bkz: Mangayı sen mi yazıyorsun nereden bu kesinlik? • Bir tık
Tartışmalarda güç seviyelerinin matematik terimleri yerine günlük konuşma diliyle anlatılmaya çalışılması ile kullanılan deyiştir. Hemen hemen, bir kademe gibi tanımları karşılar.

Bkz: Mihawk amiralden bir tık üstündür.


 • Arc Blueno'su
Tanım olarak sık kullanılmasa da anlam olarak çokça kullanılan bir deyiştir. Her arcın başında Luffy'nin deneme tahtası olarak kullandığı veya ilk çarpıştığı karakter için kullanılır.

Bkz: Bu arcın Blueno'su Chinjao. • KF Bitmiş
Tartışmalardan, dönen sohbetlerden bıkan ve kendi zamanlarında forumun daha iyi olduğunu ısrarla savunan eski ve bazen bir yıllık olmayan üyelerin bile sıklıkla kullandığı, "Eto'o bitmiş" fenomeninden esinlenilen, forumun eski havasında olmadığını belirten yarı mizahi söylem.

Bkz: KF cidden bitmiş. • X'i severim ama...
Tartışmalarda üyelerin fena gömmek üzere olduğu karakter, fan veya olay için, linç edilmemek adına veya argümanlarının daha vurgulu olabilmesi için önden söylediği, Ama'dan önce söylenen her şey önemsizdir deyişi anımsatan kalıptır.

Bkz: Doflamingo'yu severim ama fanları çok sinir bozucu. • Nereden geliyor bu kesinlik?
Tartışmalarda, henüz detayları belli olmamasına rağmen bir konuda kesin kanıya varan ve bunda ısrar eden üyelere hitaben dile getirilen deyişlerden biridir.

Bkz:
- Marco Beckman'ı yener!
- Nereden geliyor bu kesinlik?


 • Şekilci
Favori karakter belirleme kıstaslarının, karakterin yüzeysel özelliklerini oluşturan tipi, giyimi, gücü, çevresi ve ortam ağırlığından ibaret olduğu iddia edilen üyelere yönelik alaycı bir hor görme, aşağılama hitabı olarak kullanılır. Genellikle henüz tanıtılan ve hakkında bu yüzeysel özellikler dışında bilgi bulunmayan karakterlerin fanı olduğunu açıklayan üyeleri itham etmek için kullanılır.
Karakter bazlı tartışmalarda sıklıkla dile getirilir. Bazen favori karakter tercihleri üzerinden üyenin tercih yetkinliği yıpratılmaya ve buna binaen tartışma kazanmaya yönelik de kullanılır.


Bkz:
- Katakuri fanları şekilcidir.
- Sen de çok şekilcisin.
- Karakter tercihlerin hep şekilcilik üstüne.
 • Seriyi Bırakırım
Üyelerin tartışma veya yorumlarda, hikayede öngördüğü bir şeyin olmaması veya istemediği bir olayın gerçekleşmesi halinde kullandığı tehditvari söylemdir.
Genellikle bu deyişi kullanan üyelerle; "Bırak da kurtulalım" "Oda da sizi bekliyordu" minvalinde karşılıklar verilerek alay edilir.

Bkz:
- Luffy kaçarsa seriyi bırakırım!
- Doflamingo dönmezse seriyi bırakırım!
- Big Mom düşerse seriyi bırakırım!
- Hani seriyi bırakacaktın? • Kılıç Kokla
Kılıç kullanan karakterlere hayranlığı ve sevgileriyle ön plana çıkan, hemen her tartışma ortamında bu karakterleri ön plana çıkarıp daima bir adım önde gören, kimilerine göre hak etmedikleri halde görece karizmatik duruşları yüzünden olduklarından değerli gören üyelere yönelik oldukça alaycı ve aşağılayıcı bir çeşit baştan savma, değersizleştirme cümlesidir.
Koklamayla zihni uyuşturan, bağımlılık yapıcı maddelerin kullanımını referans alan ve bunun üzerinden kılıç karakteri bağımlılığını ve ön yargıyı vurgulayan bir espridir. Forumun son aylarında genel tartışma ve kılıç karakterleriyle açılan versus konularında, özellikle Luffy ile Sanji fanı üyeler tarafından bilhassa Zoro fanı üyelere yönelik sıkça kullanılır.


bkz:
- Sen git bi kılıç kokla gel, gözün seğiriyor.
- Kılıç kokla arkadaşım.
- kılıç koklamaktan hep bunlar.
- Baba nerenin kılıcı bu
- Bu kılıç bi harika dostum • Yenilir ama kol/bacak götürür
Versus tartışmalarında, güçleri yakın görülen rakiplerden daha zayıf kabul edilen karakterin ağırlığına gölge düşürmemek ve rakibi karşısında ciddi bir tehdit olduğunu vurgulamak için kullanılan deyimdir. Genellikle, kabul gören güç dengesinde, aralarında çok az fark olduğu düşünülen rakiplerin karşılaştırılmalarında kullanılır.
Deyimde, kaybedilecek uzuv için kol veya bacağın seçilmesi, serideki dövüşlerde sıkça kaybedilen uzuvları referans alır. Shanks, Law, Jozu, Kid ve Crocodile'ın el veya kolunu; Aokiji, Kyros, Oars Jr. ve Brownbeard'in bacaklarını bazı dövüşlerde kaybetmiş olmaları bu söylemin gelişmesindeki etkenlerdir.
Bazı üyeler için, fanı olduğu karakteri savunurken gururunu incitmeden yenilgiyi kabullenmek adına kilit taşı mahiyetinde bir deyimdir.


Bkz:
- Doflamingo amirale yenilir belki, ama kolunu götürür!
- Amiraller kol bacak götürmeden yonkouya yenilmez.
 • İpleri elinde tutuyor
Kendisinden daha güçlü bir karakter veya oluşumla işbirliği içine girmiş karakterlerin fanları tarafından sıkça kullanılan bir çeşit yüceltme ve karakteri baskıdan kurtarma cümlesidir.
Fanı olunan karakterin, işbirliği içine girdiği oluşum veya karakterin iplerini aslında elinde tuttuğunu ve onu/onları amacı için kullandığını vurgular. Tartışmalarda, fanı olunan karakterin emir altında çalışan bir uşak olduğu ithamlarına karşı bir savunma mekanizması olarak geliştirilmiştir.
Doflamingo fanları tarafından, Doflamingo'nun ip ve kuklacı meyvesine de atıf yaparak geliştirilmiştir ve en çok da onlar tarafından kullanılmaktadır.

Bkz:
-Doflamingo Kaido'nun iplerini elinde tutuyor göreceksiniz!
-Doflamingo Hükumetin iplerini elinde tutuyor.
-Kutsallar Hükumetin iplerini elinde tutuyor.
-Sugar Doflamingo'nun iplerini elinde tutuyor.


 • Haki Taşması
Güçlü karakterlerin çok daha güçlü olduklarını vurgulamak için, elit bir güç unsuru olan hakinin o karakterde haddinden fazla olup artık taştığını ifade ederek karakteri yüceleştirme amacı güden bir deyiştir. Deyiş Zoro fanlarının, Zoro'nun kılıcını haki ile kaplarken oluşan dalgalanma efektlerini taşma olarak yorumlayıp karakterin gücüne vurgu yapmak istemesiyle oraya çıktı ve sonrasında birçok karakterin aynı durumları için sıklıkla kullanılmaya başlandı.

Bkz:
-Zoro'nun hakisi taşıyor artık o derece!
-Burada haki taşması mı oldu bana mı öyle geldi?
-Adamın hakisi taşıyor bee!
-Haki sızıntısıdır belki. • Denizci Olsa Amiral Olur
Bir karakterin gücüne vurgu yapıp dolaylı yoldan amiral seviyesi olduğunu veya en azından amirallere denk olduğunu ima etmek için kullanılan kalıptır. Özellikle Luffy için kullanılan bu deyim, karakterini yüceltmek isteyen her fan grubunun vazgeçilmez mottosuna dönüşmüştür zamanla. Bu söylem, Amiral ile Koramiral arasındaki büyük güç farkından yararlanır ve koramirallerden güçlü olduğu herkesçe kabul edilen karakterleri, "denizci olsa böyle güçlü adamı koramirallikle harcamazlar" imasıyla amiral seviyesine yerleştirmeye çalışır.

Bkz:
-Doflamingo denizci olsa amiral olmaz mı söyle?
-Luffy denizci olsa şimdiye amiraldi.
-Katakuri denizci olsaydı net amiraldi!
-Aokiji denzci olsa ya?
 • Wano 2023
Zoro fanlarının, kendilerine karşı üretilen birçok argümana karşı ortaya sürdükleri Wano'da Zoro'nun geleceğini bekledikleri seviye söylemi ve bu umut dolu beklentileriyle alay etmek amacıyla bilinçli üretilmiş, ancak zamanla amacını aşıp daha birçok beklenti durumunu şaka yollu eleştiren ve bazen doğrudan o beklentiyi alaysız ima eden bir çeşit deyime dönüşmüş olan bir espri kalıbıdır.
Samuraylar ülkesi olan Wano'da büyük oranda güçlenmesi beklenen kılıç ustası Zoro'nun, ark sonrası geleceği seviye için kullanılan "Wano sonrası Zoro" söylemiyle, güncel ülke siyasetinde sıkça ve aynı şekilde umut dolu beklenti amacıyla kullanılan 2023 kalıbının birleştirilmesiyle ortaya çıkmıştır.

Bkz:
- x: Zoro amiral seviyesi olacak.
y: Hee Wano 2023
-Wano 2023'te görüşürüz.
-Wano'daki haki madenleri 2023'te açılacak. • Orta/Düşük zorlukta alır
Versus tartışmalarında üyelerin, daha güçlü gördükleri karakterin rakibini yenmesine kesin gözüyle bakıp galibiyeti derecelendirerek genellikle rakibi aşağılamaya, diğerini ise yüceltmeye yönelik geliştirdiği bir söylemdir.
Versus dışı güç tartışmalarında da yine övülmeye çalışılan karakterin gücünü vurgulamak için, kurban seçilen bir başka karaktere yönelik kullanılabilir ve kullanılmaktadır.
Ancak çoğunlukla versus başlıklarında, karşılaştırılan karakterlerden birinin fanı olan üyeler, konunun karaktere adeta bir hakaret olduğunu ima etmek için kullanır ve rakibini küçümsemek için bu kalıba başvururlar.
Orta zorluk kalıbını kullananlar, genelde rakibe saygılı kabul edilir. Bunda ileri gidenler ise rakibi tamamen aşağılayarak "düşük zorlukta alır" kalıbını kullanır ve böylece kendilerini, karakterlerinin çok daha güçlü olduğu konusunda tatmin ederler.
Bazen de karakterler arasında denklik vurgulamak adına "yüksek zorlukta alır" tabiri de kullanılır. Ancak bu hali daha çok denklik kalıbıyla bir arada bulunur.

Bkz:
-Katakuri Doflamingo'yu orta zorlukta alır.
-Amiraller sağ kolları yüksek zorlukta alır
-Luffy Law'u düşük zorlukta alır.
-Kaido her zaman düşük zorlukta alır.
 • Boş Bölüm
Bazı üyelerin, seriyi güncel takip etmekten de gelen bir bıkkınlıkla, yüksek beklentilerini karşılamayan her yeni bölüme yönelik dile getirdikleri bir öfke tanımıdır. Genelikle aksiyon, büyük bir gizemin açıklanması veya büyük olayların gerçekleşmesi ve özellikle fanı oldukları karakterleri görmeyi beklediklerinden, karşılarına çıkan normal akıştaki ve istediklerini vermeyen bölümlere bu şekilde öfke kusarlar. Bölüm yorumları konularında bu tanıma hemen her hafta rastlamak mümkündür.
Bütün bunların ötesinde bazı üyeler ise bu tanımı adeta bir motto haline getirmiş ve fanı oldukları karakterin görünmediği her bölüme bu ifadeyi kullanmayı meslek edinmişlerdir. Özellikle seriyi bir sebepten sevmeyenlerin en sık kullandığı tanımlardandır ve bu ifadeyi kullanan herkes gibi bölüm yorumları anketinde daime kötü seçeneğine oy vererek bu tavırlarını taçlandırırlar.

Bkz:
-Luffy yok boş bölüm
-Yine bomboş bi bölüm
-O kadar ara veriyor üstüne böyle bomboş bölüm çıkarıyor!
 
Son düzenleme:
Aç bir daha oku o sayıyı

Tüm seriyi değil de o sayıyı okutmaya diretenler de oluyor. Bunu da ekleyebilirsin. :D
 
Ahaha efso olmuş ya okurken güldüm baya :D. Eline sağlık.

Bunları unutmuşsun

-Haki taşması
-Shichibukai seviyesi
-Aslında onun tam seviyesi gösterilmedi ileride gösterilecek.(bu nasıl deyim lan)
-Mangaka'nın ezdiği karakter
-Tamam kardeş senle bir daha op tartışmam.
-Seninle x tartışılmaz. ( zoro, Dof)

Pek deyim olmadı bunlar ama sen ayarlarsın. :(
 
Korsanfan.com Her Hakkı Saklıdır. 2008-2020.
Tasarım Korsanfan V.5.5
Yukarı Çık